Hej Susanne, Kul att du kommer till Marketing Automation Day den 26 november för att tala och även moderera B2B spåret. Under din dragning kommer du att tala om 3 viktiga byggstenar för att lyckas med din Marketing Automation-satsning. Vill du ge oss en snabb förhandsvisning på vilka de 3 byggstenarna är?
Jag upplever att företag många gånger ser marketing automation i sig som lösningen. Där köpet av ett system ska göra att alla bitar faller på plats. Min erfarenhet från de företag jag möter är att många inte börjar riktigt i rätt ände. Att mycket fokus hamnar på tekniken och vad systemet kan göra och inte. När det egentligen handlar om allt som händer runt om det nya verktyget. De tre byggstenar jag kommer att lyfta i min dragning är strategi, content och processer samt hur och varför dessa tre komponenter är en förutsättning för att lyckas med din marketing automation-satsning.

Utvecklingen idag går i rasande fart, hur har köpresan förändrats inom B2B de senaste åren?
Jag tror egentligen inte att B2B-köpresan i sig har förändrats så mycket de senaste åren. Det handlar mer om att målgruppen har mognat när det gäller vilka krav de ställer på den kunskap och inspiration som de kan få tillgång till via olika typer av digitalt content. Får de inte det de förväntar sig vet de att de kan söka vidare och hitta det någon annanstans. Konsekvensen är att det blivit allt tydligare att kvalitet går före kvantitet och hur viktigt det är för företag att bygga kunskapsledarskap, thought leadership, inom sitt område. Det gäller inte minst när det kommer till nedladdningsbart content och de lead nurturing-flöden som triggas igång via marketing automation-systemen. 

Ibland kan Marketing Automation upplevas som spam och opersonlig, tips på hur man undviker det?
Kvalitet, relevans och god kännedom om målgruppens preferenser är en grundförutsättning för att du ska upplevas seriös. I tider av AI och ökad automatisering är det också extra viktigt att ha koll på helheten i det du kommunicerar och även skapa en bra balans med den personlig dialogen med dina potentiella och befintliga kunder.

Något svenskt företag som du tycker ligger i framkant med deras Marketing Automation arbete?
Columbus (fd Istone) är ett företag som under flera år arbetat målmedveten och framgångsrikt med inbound marketing och marketing automation  https://www.columbusglobal.com/sv/blogg

Vad tror du blir nästa stora trrend inom Marketing Automation B2B?
Allt eftersom användningen av Marketing Automation ökar, ökar också kunskapen hos företag (marknad- och säljavdelningar) om möjligheterna. Några områden där jag kan se en trend är:

  • Från att i princip allt fokus legat på att generera nya leads, används systemen mer och mer för att fördjupa och bredda dialogen med befintliga kunder.
  • Automatisering av fler processer för att effektivisera eller säkerställa en enhetlig kommunikation och få bättre koll på helheten av den digitala dialogen med marknaden.
  • Företag har blivit bättre på att ta vara på den data som samlas in och inte bara mäta, utan även göra mer prediktiva analyser och utveckla arbetet.
  • B2B-företagen har mognat i sin inställning till content/inbound marketing och den digitala teknikens möjligheter, vilket gör att jag tror att vi bara sett början på ”martech-vågen”.